Između 117 prijavljenih, odabrana 4 najbolja projekta!

Velike vijesti za našu malu družinu :)

Prije nekih godinu dana počeli smo raditi na prijavi za projekt Flatbread MINE u suradnji sa Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu. Radi se o projektu kojemu je cilj razvoj novih tehnologija i receptura za tradicionalne mediteranske flat bread-ove. Fokus je na upotrebi cjelovitih i integralnih žitarica. U kategoriju flat bread-a spadaju kruhovi porijeklom iz Italije (Borlengo, Focaccia, Torta, Pizza, Piadina, Pane Carasau, Tigella), Malte (Ftira), Grčke (Lagana, Pita, perek), Hrvatske (Lepinja), Jordana (shrak, taboon, abud, ka’ak, zaatar) i Egipta (Baladi).

Na projektu surađuje 20 partnera (tvrtki i istraživačkih centara) iz 10 mediteranskih zemalja i to: Francuske, Španjolske, Italije, Jordana, Malte, Libanona, Grčke, Portugala, Egipta i Republike Hrvatske. Najveće nam je zadovoljstvo što ćemo dobiti priliku surađivati sa istraživačkim centrima poput INRAE i ONIRIS-a iz Francuske, sveučilišta Bari iz Italije i proizvođačima poput grupe Bimbo, najvećeg svjetskog proizvođača kruha.

Projekt Flatbread MINE je izabran sa još 3 projekta između 117 prijavljenih. Ukupna izdvojena sredstva su 2 000 000e, raspoređena među partnerima. Mi ćemo svoj mali dio iskoristiti za dopunu laboratorija i pojačanje ekipe u razvoju :)